Odlingsråd

 

Utsädets kvalitet - Basen i lyckad potatisodling
I en potatisodling lägger man ner en hel del kostnader i form av utsäde och gödsel samt tid med alla omsorger med förgroning, jordbearbetning, sättning och skörd. Med ett dåligt utsäde kan alla ansträngningar visa sig ge ett dåligt resultat.

 

Ställ krav på utsädet

Byt utsäde regelbundet - minst vart annat år. Spara plomberingsbevisen - Om det visar sig vara något fel på utsädet ska man reklamera och hänvisa till plomberingsbeviset där partiet kan spåras. Köp norrlandsodlat utsäde - I Norrland är vi fria från många besvärliga sjukdommar som nematoder, kräfta, rostringsvirus och allvarliga virus. Norrlandsodlat ger även garanti mot dessa. (Igenkänns genom beteckningen BD, AC eller Z framför plomberingsnumret).Behandla utsädet väl för bästa utbyte. Förgro potatisen i ljus 3-4 veckor före sättningen Förgro inte för varmt, det räcker med 10-15 grader.Sätt i varm väl bearbetad jord. Minst 10 grader på sättdjup i marken. Normalt sättavstånd är 25-30 cm och 70-75 cm radavstånd. Sättdjup ca 5 cm.

 

Gödsling av matpotatis

Med gödslingen kan man delvis styra kvaliteten. Kvävebehovet kan variera med villken mark man använder. Därför anpassas gödslingen till hur potatisen brukar reagera. För mycket gödsel har man om blasten är högvuxen, fräsch och starkt grön ända tills det fryser eller att potatisen får blöt, eller talgig konsistens efter kokning.

 

För lite gödsel har man om blasten gulnar och mognar av tidigt i augusti eller om potatisen faller sönder vid kokningen. Mörk färg under skalet eller inne i knölen sedan potatisen svalnat kan bero på för mycket kväve eller för litet kalium.

 

Utgångspunkt för gödsling i norra Sverige
Brunnen stallgödsel. Är svår att få tag i men kan enkelt ordnas. Köp hem färsk stallgödsel (nötkreatur) på hösten och lägg den i varmkompost. Bred ut ett skikt gödsel och sedan löv. Varva gödsel och löv så att man får en toppig stack där regnvattnet rinner av. Gödseln brinner då över vintern. Bruka ned på våren.


Lämplig stallgödselgiva: Per 10 m2 ges 20-30 kg (25-35 liter)

Lämplig handelsgödselgiva: Per 10 m2 ges 0,5-0,7 kg NPK 8-7-16 (Blå korn)

 

Vanlig trädgårdskompost går också bra att använda men effekten är mer långsiktig. Det organiska materialet ska först brytas ned i marken för att släppa loss växtnäringen. Om man efter några års komposteringsgödsling finner att det blir allt för frodigt kan man hoppa över gödslingen helt något år. Viktigt att observera hur det växer för att anpassa nästa års gödsling.

 

Hur mycket kompost man kan lägga ut varje år är svårt att ange beroende på hur starkt förmultnad komposten är. Trädgårdskompost kan man ge större mängd än stallgödesl medan kompost på köksavfall kan vara kraftigare.

 

Blåfärgning i mandelpotatis

 

Symptom

Vissa år är det vanligt förekommande med blålila färg i Mandel sk. antocyanfärgning. Det förekommer två olika symptombilder. Det vanligaste är en antocyanfärg direkt under skalet. Särskillt om potatisen blivit skinnflådd i upptagningen blir det efter några dagarviolett i det avskavda partiet på knölen. Den andra symptombilden är en antocyanfärg innanför kärlringen, kraftigast i naveländen.

 

Orsaker
Olika stressfaktorer inverkar på symptomens utveckling. Vanligast är låga temperaturer, frost i blasten och nära frost i marken. Då bildas socker som tillsammans med ett färglöst ämne i knölen bildar ett färgat sockerkomplex. Det är samma färgämne som förekommer i tex blåbär. Färgämnet är sådeles inte giftigt.

Gryssjöns Potatis AB
Gryssjön, 915 97 Bygdeå
070-6206331
E-post
© 2023 Gryssjöns Potatis AB
Information om cookies